Europese otters

In Natuurpark Lelystad zijn sinds 1991 Europese otters (lutra lutra) aanwezig. De otters worden gebruikt voor een fokprogramma, met als doel de otter opnieuw in het wild te herintroduceren. Deze krachtige en snelle zwemmer en duiker (tot 4 minuten!) wordt bedreigd door vervuiling en beekregulatie. Op de otter rust tegenwoordig een absoluut jachtverbod.

5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5409 5411 5412 5414 5415 5416 5427 5429 5431 5435 5436 5439 5440 5445