Extensible Markup Language (XML)

Definitie eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiŽren van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens.
Simpel gezegd: XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. Deze manier is gedefinieerd en mag iedereen gebruiken. Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is niet alleen geschikt om gegevens in op te slaan maar wordt veel gebruikt om gegevens via het internet te versturen.
Standaard Hoewel de XML-tags in principe vrij te kiezen zijn, is het bij uitwisseling van gegevens wel zo handig als er een gemeenschappelijke standaard wordt afgesproken. Op deze manier ontstaan er allerlei XML-dialecten, elk met een eigen specifieke toepassing. Een voorbeeld van een "standaard"-XML-dialect is de zogenaamde RSS-standaard (Rich Site Summary of Really Simple Syndication) waarmee nieuwssites hun headlines kunnen uitwisselen. Van nieuwssites zoals NU.nl en Slashdot zijn bijvoorbeeld zogenaamde RSS-feeds beschikbaar.
Wat doe ik ermee? XML is niet alleen ontworpen voor RSS-Feeds, maar wordt hoofdzakelijk gebruikt als middel voor gegevensoverdracht. In mijn dagelijks werk kom ik hiermee ook in aanraking. Onze organisatie heeft twee (software)applicaties aan elkaar gekoppeld en de gegevensoverdracht verloopt via XML! Hieronder een klein stukje voorbeeld (via een orderapplicatie worden bepaalde gegevens in de velden van de andere applicatie gelijk gevuld, zoals bijv opdrachtnummer, naam, adres enzo.)
< ?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
< ADMCONNECT_TO_MDF>
< COMMAND> < NEW_MIS>
< CREATEBASKET>
< NAME>Lopende orders< /NAME>
< CREATEBASKET> < NAME>123456< /NAME>
< VF_opdrnr>123456< /VF_opdrnr>
< vVF_opndatum>..< /VF_opndatum>
< VF_adres>< /VF_adres>
< VF_pc>< /VF_pc>
< VF_plaats>< /VF_plaats>
< /CREATEBASKET>
< /NEW_MIS>
< /COMMAND>
< /ADMCONNECT_TO_MDF>

www3c.nl: de 10 hoofdzaken!
  1. XML is om data te structureren
  2. XML lijkt enigszins op HTML
  3. XML is tekst, maar is niet bedoeld om gelezen te worden
  4. XML is verbose van ontwerp (Je kan een commando in diverse talen samenvattend weergeven)
  5. XML is een familie van technologieŽn
  6. XML is nieuw, maar ook weer niet zo nieuw.
  7. XML leidt HTML naar XHTML
  8. XML is modulair
  9. XML is de basis voor RDF en het Semantisch Web
  10. XML is licentievrij, platform-onafhankelijk en heeft een goede ondersteuning
Bronnen www.wikipedia
www.xmlwriter
www.w3c.nl/xml

NAAR DE INDEX

Valid HTML 4.01 Transitional