Met behulp van 2 CSS-codes bij de DIV-tag kun je tegenwoordig een webpagina in lagen opbouwen. De code position bepaalt hoe een laag gepositioneerd moet worden en de code z-index bepaald de stapelvolgorde van de lagen. De meest voorkomende waarden voor position zijn absolute en relative. Absolute betekent dat de laag op de pagina komt te staan met een hoogte en een breedte ten opzichte van de linkerbovenhoek van de pagina.Relative betekent dat de laag geplaatst wordt ten opzichte van het vorige HTML-element (bijv. een andere DIV of een P). Z-index wordt gebruikt om de volgorde van de lagen aan te geven. Hoe hoger het nummer van de z-index, hoe hoger de laag op de 'stapel' komt te liggen en hoe meer van die laag te zien is (wordt dan niet overlapt door andere lagen).


Dit is laag 1
De tweede laag is blauw
Laag 3 is groen. Afmeting: width: 200px; height: 150px; Positie: left: 300px; top: 80px
Nadeel van het werken met lagen: Het lijkt erop dat je alles precies kunt positioneren, maar het gaat snel fout en is lastig te onderhouden.

TERUG NAAR DE INDEX